„Chrastečtí občané teď navíc intenzivně využívají naši cyklostezku vybudovanou kolem čističky odpadních vod,“ říká starostka.

Zvažovaná tzv. horní cyklostezka by vedla po bývalém drážním tělese zrušené železniční trati a představovala by výhodnější variantu třeba pro návštěvníky známých Rosických trhů nebo pro ty, kteří dojíždějí do Rosic za prací.

Vedení Rosic však nechce na Chrastecké čekat se založenýma rukama. „Pravděpodobně uděláme asfaltový povrch alespoň na pozemcích našeho katastru,“ doplňuje starosta obce Luboš Netolický.