V podstatné části plánované délky povede cyklostezka atraktivním přírodním prostředím kopírujícím údolí říčky Desná.

Podle prosečského starosty Jana Macháčka by stezka mohla být postavena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. „O nutnou finanční spoluúčast by se pak podělila všechna sídla na trase v závislosti na délce úseku, který povede jejich katastrálním územím," vysvětlil starosta. Jednání ohledně využití potřebných pozemků se zřejmě povedou nejméně rok, takže k realizaci stavby by mohlo být přistoupeno nejdříve v roce 2015.

O nových cyklostezkách se uvažuje i na Chrastecku. Samotná Chrast se v první řadě připojí k úsilí sousedních Rosic, které nyní budují cyklostezku vedoucí do Chrasti přes lokalitu Chrašice podél řeky Žejbro. „Nám tu připadne dobudování zhruba stometrového úseku komunikace," uvedla chrastecká starostka Martina Lacmanová. „Dosud jsme ale nezavrhli ani myšlenku na zbudování cyklostezky vedoucí do Rosic po trase zrušené železniční trati. Vloni se nám konečně podařilo odkoupit pozemky bývalého drážního tělesa do majetku města," dodala chrastecká starostka.