Radní města Chrudim na počátku června mimo jiné schválili vyhodnocení veřejné zakázky na výstavbu cyklostezky v ulici Dašická. Stavební práce přijdou na přibližně 4,8 milionu korun včetně DPH. Realizovat je bude firma Vodohospodářské stavby Teplice.

Chodník také letos

„Akce bude navazovat na rekonstrukci silnice III/340 26, tedy samotné Dašické ulice, kterou v první polovině roku zahájil Pardubický kraj. Stavba cyklostezky podél zmiňované komunikace s ní bezprostředně souvisí, " říká starosta města Chrudim Petr Řezníček.

Stavba cyklostezky má být zahájena v polovině července a bude trvat tři měsíce. Jedná se o část cyklostezky v úseku od železničního přejezdu ke křižovatce silnic na obchvat a do Vestce. Délka cyklostezky je zhruba půl kilometru. Šířka sdružené cyklostezky, která bude sloužit cyklistům i chodcům, je navržena na tři metry a bude od komunikace oddělena zeleným pásem. Součástí stavby bude i veřejné osvětlení.

„Zmiňovaný úsek cyklostezky je jednou z celkových čtyř etap. Navazující chodník od křižovatky směrem do Vestce bychom chtěli realizovat také ještě v letošním roce, úplně první úsek od kruhové křižovatky u Plynáren k železniční trati chceme s využitím dotace stavět v roce příštím a projektově připravujeme i přechod přes samotnou železniční trať," doplňuje starosta Petr Řezníček.

Se stavebním ruchem v uvedené lokalitě souvisí i připravovaná úplná uzavírka silnice III/340 26 v ulici Dašická. Ve dnech od 1. července do 16. srpna bude tato komunikace z důvodu stavebních prací uzavřena v úseku od železničního přejezdu směrem na Vestec a Ostřešany po křižovatku u Školního statku Chrudim, a to včetně této křižovatky. O náhradní objízdné trase budeme včas informovat.

(ap, man)