Původní ceduli, která rozmezí stanovovala, totiž někdo ukradl. Kam se značka poděla, nikdo neví, dodnes nebyla nalezena. Aby se situace neopakovala, hranice je vyznačena přímo na asfaltové silnici. Cyklisté, kteří využívají romantický břeh řeky Chrudimky k projížďkám, už díky obousměrným nápisům vědí, kde skončilo nebo začíná území náležící pod město Chrudim. „Pravda je, že toto označení už nikdo neukradne,“ říká s úsměvem místostarosta Roman Málek.