Cyklisté například dlouhodobě volají po cyklostezce směřující do lesů chrudimské Podhůry. Starosta města Petr Řezníček k tomu říká: „Nyní jsme ve stadiu, kdy existuje nabídka města vlastníkovi půdy na směnu jeho pozemků. Tak abychom se stali jejich novými vlastníky, mohli poté projektovat a požádat na Státním fondu dopravní infrastruktury o dotaci na realizaci trasy."

Majitel půdy je podle starosty této výměně nakloněn, avšak situaci komplikuje ještě další pozemek v jiném soukromém vlastnictví, o němž bude možno jednat až po nezbytném vypořádání dědického řízení. Jeho průběh ale město nijak neovlivní.

V souvislosti s dokončením první části chrudimského obchvatu se také nabízí otázka, proč nebyl zřízen dříve avizovaný stoupací pruh pro cyklisty v Pardubické ulici. S vysvětlením přichází vedoucí odboru dopravy města Martin Klimek: „Pro zřízení vyhrazených jízdních pruhů na silnici I/37 ulice Pardubická je vypracován projekt. Jejich zřízení bude možné až po převedení silnice I/37 na silnici II/324. Nyní se stále jedná o silnici I. třídy."

Podle Martina Klimka má město Chrudim vypracovanou základní studii pro rozvoj cyklistické infrastruktury, kde jsou především navrhovány jízdní pruhy pro cyklisty v profilu silnic městského komunikačního okruhu pro směry sever – jih, východ – západ.

„Zásadní otázkou je však snížení šířky jízdních pruhů ve prospěch cyklistů. Což je možné až po vymístění těžké nákladní dopravy z městského komunikačního okruhu díky dokončení celého východního obchvatu města," pokračuje vedoucí odboru. V letošním roce má podle něj dojít k vybudování cyklopěší stezky od čerpací stanice Shell směrem k železničnímu přejezdu v ulici Dašická. Souběžně je připravován i projekt na překonání vlastního železničního přejezdu. Jednání se SŽDC bohužel vždy velmi trvá. „Optimisticky by se mohla stavět i část přes železniční přejezd v příštím roce," doplnil vedoucí odboru dopravy. (man)