Zaměstnancům je při vstupu do areálu společnosti měřena teplota. Všude jsou instalovány antibakteriální prostředky, byl vytvořen speciální úklidový režim. Napříč společností jsou k dispozici dezinfekční roztoky, gely a antibakteriální rohože.

„Naši zaměstnanci jsou vybaveni rouškami a přijali jsme mnoho opatření, kterými jsou všichni povinni se řídit. Máme připravený i krizový scénář, pro případ, že by došlo k nákaze některého z našich zaměstnanců. Veškeré kroky pochopitelně koordinujeme také s externími společnostmi v našem areálu. I ony přijaly všechna opatření,“ říká Dagmar Matúšová.

„Našim THP zaměstnancům umožňujeme home office. Veškeré porady a setkání v rámci společnosti jsou zrušeny, aby nedošlo k fyzickému kontaktu mezi zaměstnanci. Komunikujeme společně po telefonech, e-mailech a využíváme zbrusu novou platformu interaktivních video konferencí,“ vysvětluje generální ředitelka společnosti.

V závodním stravování nastal speciální režim. Jsou přesně vyčleněny časy, kdy a jaké skupiny osob se v jídelně mohou pohybovat. Jídelna je po 30 minutách zcela dezinfikována a teprve poté je povolen vstup další skupině. Příbory a pečivo jsou balené.