Právě brzdy jsou v jejím DNA a na jejich produkci byl v šedesátých letech minulého století vystavěn závod DAKO. Při příležitosti stého výročí narození Josefa Daňka, jehož DAKO-CZ vnímá jako otce brzdy DAKO, si společnost připomíná také další významné osobnosti, díky nimž dnes právem patří mezi přední světové výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla.

Sté výročí narození Josefa Daňka si DAKO-CZ připomnělo 8. dubna. Autor více než čtyřiceti patentů je právem hlavní postavou historie podniku v etapě jeho zaměření na brzdové systémy. Vždyť se jeho jméno dostalo nejprve do názvu produktu a posléze i celé společnosti. Vniklo spojením slov DAněk a KOvolis.

Přes neoddiskutovatelný přínos Josefa Daňka je na místě připomenout, že na rozvoji společnosti má podíl větší počet osobností, a to nejen z Daňkova týmu konstruktérů. Třemošnická společnost si v souvislosti s výročím narození Josefa Daňka připomíná tři významné postavy, jež promluvily do její historie.

Praxe se proměnila v celoživotní vášeň

První z nich, Bohumil Fořt, se dokonce krátce objevil v Daňkově týmu. Po absolvování Strojní fakulty ČVUT v prosinci 1949 se stal asistentem profesora Roberta Nejepsy v nově otevřeném Ústavu kolejových vozidel. A již příští léto, v roce 1950, byl vyslán jako vedoucí skupiny studentů na praxi do Kovolisu Hedvikov. Vlakové brzdy (brzdové systémy) mladého technika zaujaly a zahájil spolupráci s týmem Josefa Daňka, který právě pracoval na vývoji československé vlakové brzdy, a podílel se na vzniku přelomového rozváděče DAKO CV1.

Bohumil Fořt je dokonce autorem zrychlovacího ústrojí rozváděče, jehož schválení proběhlo o rok později. Za práci na vývoji a schválení brzdy obdržel v roce 1957 Josef Daněk Státní cenu Klementa Gottwalda a Bohumil Fořt byl vyznamenán Řádem práce spolu s Daňkovými spolupracovníky Karlem Holubem, Ing. Milošem Raisem a Jaroslavem Špatenkou a spolu s tehdejším zástupcem ČSD v brzdové subkomisi UIC Ing. Antonínem Křížem.

V roce 1957 dostal Bohumil Fořt nabídku místa na Ministerstvu železnic. Pozici na Technické ústředně přijal v září 1957. Brzy se ukázalo, že byl vybrán jako nový zástupce ČSD v brzdové subkomisi UIC (Mezinárodní železniční unie). Československé dráhy pak v brzdové subkomisi reprezentoval neuvěřitelných 24 let. V roce 1960 přešel z Technické ústředny ministerstva do Výzkumného ústavu dopravního v Praze. Během krátké doby vybudoval renomované oddělení, v němž navíc vychoval několik zdatných techniků, které úspěšně funguje dodnes.

Výstavba podniku jako osobní úkol

Obrovský význam pro rozvoj společnosti DAKO i města Třemošnice měl Karel Koutný, ředitel Kovolisu v letech 1959–1968.V jeho éře vyrostl na zelené louce nový závod pro firmu DAKO. Právě výstavbu nového areálu si Karel Koutný vzal jako svůj osobní úkol a následně stál u všech jednání a plánování výstavby po celou dobu až do jeho vybudování a otevření v roce 1967.

Pro lidi ale pracoval i mimo areál podniku. V roce 1961 bylo z jeho iniciativy založeno stavební družstvo zaměstnanců, které významnou měrou pomohlo vyřešit bytovou otázku pracovníků firmy. Zasadil se také o rozšíření veřejného osvětlení v Třemošnici, vybudování čističky odpadních vod, byl i u zrodu obecního vodovodu. Pro DAKO-CZ je ovšem Karel Koutný především hlavní osobností, která se zasloužila o vybudování areálu firmy, kde firma dodnes působí.

Opora z akademické sféry

Přestože ve společnosti DAKO nikdy nepracoval, patří právem mezi osobnosti, jímž DAKO vděčí za současný výrobní program a prosperitu. František Karfík zasvětil celý svůj profesní život vlakovým brzdám. Jako pracovník a později vedoucí brzdového oddělení Výzkumného ústavu železničního pomáhal prosazovat brzdové systémy a komponenty jak v Česku, tak v zahraničí a po celou dobu úzce spolupracoval s vývojovým oddělením firmy.

Jeho zahraniční kontakty, prestiž a znalosti se zúročily v září 2002, kdy čeští brzdaři v čele s Františkem Karfíkem úspěšně rehomologovali brzdu DAKO. Opětovná homologace proběhla před subkomisí UIC složené z vedoucích představitelů národních železnic evropských zemí přímo ve výrobní společnosti DAKO-CZ v Třemošnici.

„Připomínat si významné osobnosti z historie naší firmy je důležité pro prohloubení naší firemní kultury. Samozřejmě důležitých postav v její historii bylo a dodnes je daleko více. Význam pro nás ale má každý pracovník a děláme maximum pro co nejlepší pracovní podmínky, což ukazuje i zvládnutí výroby v době koronavirové pandemie,“ říká Dagmar Matúšová, generální ředitelka DAKO-CZ, a doplňuje: „Největší radost mám z toho, když vidím, že v DAKO-CZ pracuje již několikátá generace rodin, které s naší firmou spojily své životy.“

DAKO-CZ je i díky odkazu osobností, jež se podílely na jeho rozvoji, jedním z předních světových výrobců moderních pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla: osobní i nákladní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Díky aktuální situaci na železnici je firma zakázkově naplněná až do konce roku a přijímá zakázky na příští rok. V roce 2019 DAKO-CZ, člen průmyslové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP, poprvé v historii firmy překonalo miliardový obrat. Firma zaměstnává téměř pět set pracovníků a je významným zaměstnavatelem v regionu.