„Vedle jsou dva vrty KO 2 a 3, které leží blízko úpravny vody. Jsou hlavním zdrojem vody pro Luži a okolí," řekl technický ředitel Vodárenské společnosti Chrudim Petr Kavalír.

„Podle vodního zákona slouží ochranné pásmo I. stupně k ochraně vydatnosti a bezpečnosti vodního zdroje. To je přímá ochrana. Lze ještě vyhlásit pásmo II. stupně, které může obsáhnout velké území, což ale v případě Zdislavi není," dodal ještě Petr Kavalír.

Vodní vrt uložený v šachtici je tak podle vyhlášky oplocený a nachází se na něm cedule, která zapovídá vstup nepovolaným osobám.

LUKÁŠ VANÍČEK