Tři sdružení složená z nezávislých kandidátů budou disponovat v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu dvanácti mandáty. Dohoda o složení městské rady počítá s rozložením takto: tři radní za Heřmany, tři za Živé město a jeden za spolek Herout. Starostou města bude lídr kandidátky Živého města Josef Kozel, místostarostou Otakar Volejník z Heřmanů.

„Volební výsledky jednoznačně určily touhu voličů po změně ve městě. Od prvopočátku jsme našli společnou řeč. Nicméně jsme nechtěli dělat stejnou chybu, jako naši předchůdci. Jednali jsme tak se všemi subjekty, ale požadavky ODS i KDU byly pro nás nepřijatelné a nebyly by zárukou skutečné proměny města. Dokážeme, že naše koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti není jen sloganem na papíru. Město budeme dobře, důvěryhodně a otevřeně řídit ve prospěch lidí v něm žijících." uvedl Josef Kozel, který by měl do funkce nastoupit po ustavujícím zasedání zastupitelstva. To se koná 10. listopadu.

Z vedení radnice odchází starosta Aleš Jiroutek (ODS) i jeho zástupkyně Zdeňka Sedláčková (KDU-ČSL), která získala od občanů nejvíc preferenčních hlasů.