Daněk pochází z oblastí Středomoří a Malé Asie. První zmínky o jeho výskytu v českých zemích jsou z počátku 16. století . Byl chován až do konce 19. století v oborách. V té době byl vypuštěn do mnoha volných honideb, kde se nachází dosud.
Obývá listnaté asmíšené lesy. V přírodě je plachý, ale v oborách vychází na pastvu i na otevřená prostranství. Samice s mláďaty a mladší samci žijí v oddělených stádech, dospělí samci jsou většinou samotářští. Na začátku podzimníříje samci soupeří o výsadní postavení a přetlačují se parohy. Počátkem léta samice přivádí na svět jediné ládě. To se brzy dokáže postavit na nohy, ale až do stáří několika týdnů většinu času leží.