„Letošní prosincový ‚výnos‘ zcela předčil naše očekávání: obdrželi jsme více než 900 000 korun. Za uplynulý rok jsme shromáždili více než 3 400 000 korun, a pokud přičteme závazné přísliby konkrétních darů dalších sponzorů získané v uplynulém roce, pak se nám podařilo shromáždit více než čtyři miliony,“ říká lékařka Marie Blažková z občanského sdružení Smíření, které se o výstavbu hospice dlouhodobě zasazuje.

„Toto číslo zahrnuje i věcné dary, nejen finanční příspěvky. Jedna známá nadace nám například darovala tři oxygenátory v ceně 100 tisíc korun, několik firem darovalo elektrické polohovací postele nebo invalidní vozíky, které jsou nepostradatelným vybavením pro budoucí provoz. Významnou podporu projevila firma, která od nás za pořizovací cenu odkoupila venkovní kanalizaci, ačkoliv k tomu nebyla nijak vázána a my sami jsme takovou velkorysost ani nepředpokládali. V Chrudimi i na několika místech v okolí proběhly z iniciativy našich příznivců benefiční akce na podporu hospice. Významně přispěly i některé obce z regionu. Přispívaly známé osobnosti nebo firmy, ale také zcela anonymní dárci, jejichž jména asi nikdy nezjistíme. Trvala a trvá dlouhodobá podpora veřejných institucí, především Městského a Katastrálního úřadu v Chrudimi, Krajského úřadu v Pardubicích, Magistrátu Pardubic i Veřejné zdravotní pojišťovny v Chrudimi,“ upřesňuje Blažková.

„Konkrétní úředníci téměř bez výjimky ochotně vyřizovali naše žádosti o nejrůznější vyjádření důležité pro stavbu hospice, a to v neuvěřitelně krátkých lhůtách, často reagovali ihned. Po několika měsících jednání s vlastníkem pozemku nad hospicem, který patří řádovým sestrám svatého Františka, jsme v září část tohoto pozemku přiléhající ke stavbě obdrželi darem,“ doplňuje lékař Jiří Košťál, který se na projektu prvního hospicového zařízení v kraji rovněž významně podílí.

Nyní se do budovy vrátili obkladači, topenáři i další stavební profese. V objektu se topí, a tak mohou práce pokračovat i za současných mrazů. „Všem, kteří nás podporují moc děkujeme,“ dodávají Marie Blažková i Jiří Košťál.

Aktuální informace:

V říjnu 2009 plánuje hospic zahájení provozu. Bude mít asi 40 zaměstnanců. V těchto týdnech probíhá výběrové řízení pro uchazeče o profese zdravotní sestra, ošetřovatel a pracovník v sociálních službách.

Kromě lůžkového oddělení bude součástí hospice i specializovaná ambulance paliativní hospicové péče s odborností onkolog, léčba bolesti a psychiatrie ( pokud s námi VZP uzavře smlouvu). Hospic byl zaregistrován jako poskytovatel sociálních služeb, zatím jen terénních, ale v návaznosti na hospicovou ambulanci se plánuje vytvoření také ambulantního poradenského informačního a organizačního centra pro rodiny s terminálně nemocnými a umírajícími v Pardubickém kraji.

Hospic chce přizvat ke spolupráci praktické lékaře v regionu a vytvořit pro ně informační a organizační servis včetně nepřetržité linky první pomoci pro uvedenou skupinu nemocných tak, aby důstojné umírání doma se stalo dostupnější pro více nemocných než dosud. Rozhodování praktických lékařů pro umírání jejich pacientů doma v situaci, kdy mají zázemí lůžkového hospice i efektivně propojenou síť domácích ošetřovatelských agentur, bude jistě jednodušší.

Zdroj: www.smireni.cz