Slavnostní schůzky se za chrudimskou radnici zúčastnili místostarostové Pavel Kobetič a Roman Málek, za Český červený kříž byli přítomni Jaroslav Kabát a Anna Altrichterová, kteří dárcům za jejich angažovanost poděkovali.