Na setkání je pozváno celkem 69 dárců, kteří dovršili 40 bezpříspěvkových odběrů krve a 19 dárců, kteří dovršili 80 bezpříspěvkových odběrů krve.

"Rádi bychom dárcům veřejně poděkovali za jejich obětavost, za dar krve a za to, že našim nemocným pomáhají vracet zdraví. Věříme, že jejich příklad pomůže rozšířit řady dárců krve, dárců života v našem kraji," uvedl Vratislav Příhoda, předseda oblastní výkonné rady spolku Českého červeného kříže s tím, že pozvánku na pondělní událost obdrželi i zástupci města a Chrudimské nemocnice.