Všechny takové věci je samozřejmě možné už dnes odvézt například do sběrného dvora, nebo je někomu darovat. Hledání zájemců mezi příbuznými, přáteli a známými však nemusí vždy přinést kýžený výsledek. S oslovením možných zájemců teď dárcům pomůže i město Chrudim. Cesta k tomu, jak vrátit odložené věci do života, totiž může vést také přes systém RE-USE, do něhož se město zapojí na zkoušku po dobu jednoho roku.

Podle chrudimského starosty Petra Řezníčka chce město prodloužením životnosti darovaných věcí jednak přispět k ochraně životního prostředí, ale také alespoň mírně snížit množství odpadu hromaděného ve sběrném dvoře a určeného ke konečné likvidaci.

Zájemci o službu RE-USE se pouze musí bezplatně zaregistrovat na příslušném webu. Zde pak stručně popíšou všechny nabízené předměty, jichž se chtějí zbavit bez nároku na úhradu. Objeví-li se později zájemce, věci si po domluvě odveze na vlastní náklady přímo z dárcova bydliště nebo z dohodnutého místa.

Jiná cesta k novým majitelům může vést právě přes chrudimský sběrný dvůr. Po jeho rozšíření a rekonstrukci zde totiž vznikl dostatek prostoru na zřízení speciálního sektoru, do něhož budou lidé moci nepotřebné předměty odložit a nabídnout je tu ke koupi za drobné částky. Výtěžek z tohoto prodeje bude věnován na péči o zvířata v místním útulku.