Nejbližší termíny
26. února: Sčítací komisaři začali roznášet do schránek informační letáky o sčítání, lidé zároveň dostanou návrh termínu, kdy jim přinesou sčítací formuláře. Roznáška se končí 6. března.
7. března: Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Roznáška formulářů končí 25. března.
Půlnoc z 25. na 26. března: Je to tzv. rozhodný okamžik sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné právě v tomto okamžiku.

Potřebují je dokonce i hasiči. „Poskytují nám informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou postaveny, jaké jsou zde přípojky, jak je dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci,“ uvedla mluvčí pardubických profesionálních hasičů Vendula Horáková. Data se záchranářům rovněž nesmírně hodí pro zpracování evakuačních plánů.

Sčítací komisaři apelují i na to, aby se lidé přiznávali ke své národnosti. Týká se to například Romů, kterých sice v celé republice žije podle odhadů 300 tisíc, při posledním sčítání to však přiznal jen zlomek z nich. „Otázka na národnost je ve formulářích sčítání sice dobrovolná, ale pokud se v některé obci přihlásí k určité menšině alespoň 10 % obyvatel, získávají právo na vícejazyčná označení a obec musí zřídit výbor pro národnostní menšiny,“ řekl Ondřej Fuchs, hradecký asistent sčítacích komisařů.

Nebojte se sčítání, vyzvali statistici v Pardubicích

Veškerá osobní data budou při zpracování skartována, ubezpečují úřady. Poslední sčítání se v Česku uskutečnilo před deseti lety

Lidé se nemají při březnovém Sčítání lidu, domů a bytů, které se koná opět po deseti letech, čeho bát. Veškerá osobní data budou při zpracování skartována. K přesnému vyplňování sčítacích formulářů včera v Hradci Králové a Pardubicích vyzvali občany statistici.

Podle mluvčího sčítání Ondřeje Kubaly jsou data ze sčítání důležitá pro obce, protože se podle nich rozdělují daně, pro podnikatele, kteří mohou získat přehled o potřebě služeb, pro stát, který na základě údajů získává dotace z Evropské unie, a pro řadu dalších oborů. Letošní sčítání je navíc celoevropské.
„I když je na dotaznících předtištěné jméno a rodné číslo, informace jsou anonymní. Jméno a rodné číslo slouží jen pro ověření, že například někdo neodevzdal dotazník dvakrát. Při zpracování už osobní údaje zmizí,“ ujišťuje Kubala.

Po 7. březnu začnou komisaři roznášet lidem sčítací formuláře a dohodnou se s nimi, jakou formou lidé formuláře odevzdají. Letos mají možnost kromě osobního předání také vyplnit dotazník na internetu nebo jej zaslat poštou.

Po 26. březnu pak začne sběr formulářů a zároveň se spustí na webu www.scitani.cz aplikace, umožňující on-line vyplnění dotazníků.
Pro všechny dotazy a informace od minulé soboty až do 20. dubna slouží bezplatná informační linka 800 879 702, kde bude k dispozici až 45 operátorů. „Už nyní je linka překvapivě hodně vytížená,“ dodal Kubala.

Sčítacím komisařům budou v předem vytipovaných lokalitách vypomáhat i romští asistenti. Statistici apelují, aby se Romové přihlásili ke své národnosti.

Infografika
PERLIČKY Z HISTORIE:

Poprvé se lidé počítali za Marie Terezie


Východní Čechy – Na našem území se soupisy obyvatel uskutečnily již ve středověku, kdy byly prováděny k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly jen část populace.

„Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II,“ řekl mluvčí letošního Sčítání Ondřej Kubala.

Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva zahájilo sčítání provedené v roce 1754 v habsburské monarchii za císařovny Marie Terezie. Za první moderní sčítání je však označováno až sčítání uskutečněné v roce 1869. Zákonem byla stanovena desetiletá perioda všech dalších sčítaní s tím, že se musela konat vždy ze Silvestra na Nový rok. „Toto sčítání také poprvé vycházelo z doporučení a zásad, které stanovily mezinárodní kongresy, konané v druhé polovině 19. století,“ dodal Kubala.

Desetiletá perioda sčítání se od roku 1869 na území současné České republiky stále dodržuje s jedinou výjimkou. Tou byl rok 1940, kdy se sčítání neuskutečnilo kvůli druhé světové válce.

Nebýt sčítání, Ježíš by se narodil v Nazaretu

Evangelium svatého Lukáše hovoří o nařízení římského císaře Augusta a jeho snaze popsat celý svět, kvůli které se museli dostavit všichni ke sčítání lidu do míst, kde trvale bydleli. Tesař Josef se svou ženou Marií, toho času v požehnaném stavu, se tak vydali kvůli sčítání lidu z Nazaretu do Betléma, kde se jim narodil syn Ježíš. Nebýt sčítání lidu, mohlo se stát, že se Ježíš narodil v Nazaretu místo Betléma.
Vznik budějovického Budvaru: Při sčítání lidu v roce 1890 nastala podle dobových zpráv v tehdejším měšťanském pivovaru v Českých Budějovicích situace, že šéfové pivovaru naléhali na své zaměstnance, aby se přihlásili k německé národnosti a k mateřskému německému jazyku. Převážně čeští zaměstnanci začali klást velmi silný odpor, který eskaloval tím, že je vedení měšťanského pivovaru vyzvalo, ať si založí pivovar vlastní, když se nechtějí podvolit. Češi tedy uposlechli a v létě 1894 se začaly upisovat první akcie nově vznikajícího budějovického Budvaru, který o dva roky později zahájil produkci.
Číselné označování domů a zákaz měnit příjmení: Sčítání lidu, tažného dobytka a domů v roce 1770 se konalo na základě císařského ediktu Marie Terezie. Pro potřeby tohoto sčítání bylo poprvé uloženo očíslovat všechny domy a po sčítání bylo zakázáno měnit příjmení. Do této doby se oficiálně používala pouze křestní jména, která lidé doplňovali podle vlastností, povolání či postojů daného člověka dovětkem (starý, kovář, baštýř, vysoký…). Tato přízviska ale nebyla oficiálně nikde zakotvena a mohla se měnit. Až v roce 1770 bylo jasně stanoveno, že příjmení se už dále nesmějí měnit, a zároveň tak v této době začala platit dědičnost příjmení. Pokud se někdo snažil vyhnout tomuto sčítání, mohl být potrestán až dvěma roky prací na pevnostních stavbách. A pokud někdo zatajil majetek, který byl předmětem sčítání, mohl mu být zkonfiskován.

(red, kim)