Město proto muselo přistoupit ke kácení napadených stromů v Hesinách, na Pangrotce, ale také v místech, jimiž prochází mezi kamenolomy poznávací Žulová stezka, která je i v podzimních měsících využívána k procházkám.

Pokácené kmeny jsou z míst těžby postupně odstraňovány. Vstup na stezku není zakázán, ale na místě je třeba dbát zvýšené opatrnosti.