"Informaci o farní sbírce jsme zveřejnili před dvěma lety v několika zpravodajích po celé republice. Peníze nám tak posílali nejen místní dárci, ale i ti, kteří se v Hlinsku narodili a mají k městu silný vztah," řekl děkan římskokatolické farnosti Marian Sokol.

Hlavní zvon byl minulý týden snesen z věže kostela a nahrazen novým. Jeho předchůdce ale ve výkupně kovů neskončí, naopak bude důstojně vystaven na zahradě u kostela. Možná se u něj umístí tabulka se jmény dárců, kteří na nový zvon přispěli. "O tom teprve bude rozhodovat farní rada. Je to problematické - někdo chce být zveřejněn, jiný by raději zůstal v anonymitě. Dosud se o tom jedná," podotkl děkan.

Válečným rekvizicím první světové války neunikly v roce 1917 zvony z let 1617 (660 kg) a 1888 (umíráček); nové zvony si pak farnost pořídila v roce 1932 (662 kg a 69 kg), ale byly jí zabaveny v druhé světové válce v roce 1942.

Odstraňování tristního stavu hlineckých zvonů se dotklo i toho, který byl do věže instalován v roce 1985. Je zasvěcený svatému Cyrilu a Metoději a váží 530 kilogramů. Ačkoliv je relativně nový, měl nevhodně zvolené srdce, které ho vytloukalo a hrozilo jeho prasknutí. Vloni ho nahradilo nové srdce z měkčího materiálu, které nezměnilo tón ani intenzitu zvuku. Železnou konstrukci nahradila dubová hlava a umožňuje tak šetrnější pohyb zvonu.

Starý systém zvonění byl poháněn běžnými elektromotory s řetězovým převodem, což je pro zvony velmi tvrdé. Nyní je pohání moderní lineární motory, které v podstatě imitují klasickou práci zvoníka, tedy rozhoupávání zvonu ručně lanem. K vytváření úderů dochází přirozeným souladem pohybu zvonu a pohybu srdce jejich vlastní vahou.

Fakta o kostelu:

Nově pořízenému hlavnímu zvonu kostela Narození Panny Marie osobně požehná v neděli 27. června při farním dnu královéhradecký biskup Jan Vokál, který se narodil v Hlinsku a pravidelně město navštěvuje. Dvojici zvonů o tomto dni doplní zvon pojmenovaný Svatá Anežka Česká. Dohromady tak vznikne při zvonění akord.

Nynější děkanský kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1730 – 33 nákladem hraběte Štěpána Viléma Kinského chrudimským stavitelem Donátem Morazzim, který jako žák slavného architekta Jana Santiniho působil ve východních Čechách v první třetině 18. století. Náklady na stavbu činily 6.837 zl. 44 kr.

Nový zvon dostal jméno Panna Maria. Jeho předchůdce po pěti stech letech dosloužil, ale ve sběru neskončí. Bude vystaven na zahradě u kostela.Nový zvon dostal jméno Panna Maria. Jeho předchůdce po pěti stech letech dosloužil, ale ve sběru neskončí. Bude vystaven na zahradě u kostela.Zdroj: Miloš PicekKostel má presbytář orientovaný k severu a do jižního průčelí je pojata věž původního kostela, který byl později zbořen. Z mobiliáře se zachovala pouze křtitelnice z r. 1628. Stejně vzácný je i zvon ve věži, který váží 1315 kg a byl ulit r. 1520 mistrem Danielem z Kutné Hory.

Z vnitřního vybavení kostela vyniká hlavní oltář. Sochy sv. Václava a sv. Víta jsou stejně jako sochy andělů s drapérii po stranách tabernáklu, dílem chrudimského řezbáře Ignáce Rochbacha, jednoho z nejlepších žáků nejvýznamnějšího sochaře českého baroka, Matyáše Brauna. Ze stejné doby pochází kazatelna, dva rozvilinové oltáře sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého a skříň varhan.

Obraz na hlavním oltáři pochází z r. 1840. Namaloval jej Jan Vorlíček podle staršího obrazu, který se však nedochoval.

Rokokový oltář Panny Marie se v současné době nachází v křestní kapli, která vznikla v roce 1863. Původně byla tato kaple zasvěcena sv. Cyrilu a Metoději, r. 1962 byl obraz věrozvěstů, dílo akadem. malíře Josefa Papáčka, přemístěn na postranní oltář v lodi kostela. Ostatní vybavení pochází z pozdější doby a v 19 i ve 20. století a prodělalo v důsledků oprav mnoho změn.

Zvony byly v r. 1917 – 18 odebrány k válečným účelů. Nové zvony pořízené v r. 1932 potkal za druhé světové války stejný osud. Rekvizice přečkal jen starobylý zvon z r. 1520.

Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 1951 byl dekretem diecézního královéhradeckého biskupa Mořice Píchy farní kostel Narození Panny Marie v Hlinsku povýšen na děkanský.

V posledních desetiletích prošel hlinecký kostel celou řadou významných proměn.