Zazněly mnohé výhrady a výtky, ale nakonec bylo rozhodnuto převážnou většinou přítomných zástupců, že tento dokument přijmeme. Je to možná rozhodnutí pro některé kontroverzní, pro některé může být i zklamáním.

Tomu rozumím, ale na druhou stranu musím konstatovat, že je pro mnohé další obrovskou úlevou. A pro nás, kteří jsme vytrvali ve výpovědích je skutečnou výhrou. Ne proto, že jsme vybojovali čtvrtinu toho, co jsme chtěli, do platů. Ne pro sliby ministra, které budeme muset nadále hlídat, vyžadovat jejich plnění a třeba se za něj i znovu vydat do boje.

Je výhrou proto, že svou ochotou k takovémuto kompromisu jsme absolutně vzali vítr z plachet lidem, kteří se s maximálním vypětím sil snažili aby k dohodě nedošlo.

Jaké cíle tím sledovali je jen spekulací, ale každý si jistě udělá obrázek sám. Největší výhru ale vnímám v tom, že jsme si dokázali udržet jednotu i ve velice vypjatých chvílích, kdy každý z nás čelil různým výpadům a atakám ze svého okolí, ať již emotivním či prostě jen hloupým a agresivním.

Dokázali jsme si, že se dokážeme semknout a bojovat za společný cíl, ačkoli vnitřně existuje názorová pluralita. Trochu lépe se známe, snad se k sobě i lépe chováme v profesním životě, naše žabomyší války šly stranou, poznali jsme se mezi sebou, ale poznali jsme také co lze čekat od protistrany a kam se kdo přikloní. To je velmi důležitá věc do budoucna.

Všem těm, kteří nás podporovali, ale také těm, kteří s námi nesouhlasili a přitom ctili naše právo na odlišný názor, děkujeme …

V duchu se procházím po bojišti, přemítám, co mne tato akce stála, co mi přinesla. Přemýšlím o tom, že některé věci již nikdy nebudou jako dříve. Ale v tom všem cítím jednu obrovskou úlevu – neleží tu žádní mrtví.

MUDr. Tomáš Tomek
Chrudimská nemocnice a.s.