„Velké množství lidí si myslí, že charita je o vybírání peněz a dávání věcí zadarmo, ale už neví o službách, jaké poskytujeme a komu jimi pomáháme. Dnem charity bychom to chtěli trochu změnit," říká pořadatele Lukáš Roztočil.

Zájemci tam mohou během úterý podrobněji prozkoumat, že Farní charita Chrudim poskytuje ošetřovatelskou, pečovatelskou a asistenční službu, spadá pod ní dobrovolnické centrum, zajišťuje půjčovnu zdravotnických pomůcek a vede i občanskou poradnu, která pomáhá lidem například s oddlužením.

POSTUPNÝ VÝVOJ

Od pěti hodin se v sídle Farní charity Chrudim uskuteční série krátkých přednášek, které představí nejen chrudimskou charitu a její fungování, ale zaměří se na charitu jako organizaci působící v celé republice.

„Charita se od počáteční nadšenecké a do jisté míry dobrovolnické organizaci založené na křesťanských hodnotách a snaze pomoci bližnímu vyvinula v plně profesionalizovanou a standardizovanou organizaci poskytující sociální a zdravotnické služby podle moderních trendů a platné legislativy," vysvětluje Lukáš Roztočil.

Například prezident Diecézní charity Hrade Králové Josef Suchár popíše duchovní vedení charity jako takové, stručně vysvětlí myšlenky jejího vzniku jako právnické osoby a její zřízení katolickou církví. Svou řeč doplní o krátký exkurz do historie církevního pomáhání a zmíní se i o současné úloze církve jako zřizovatele charity.

Pouťová mše v chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zdroj: Karel DvořákJiří Heblt, arciděkan chrudimské farnosti: Své následovníky Ježíš Kristus zve slovem i příkladem vlastního života k lásce k druhým. „Charita" (nezištná láska) má být základním životním postojem všech křesťanů. Taková charita není jen sociální službou, ale má navíc motivaci víry: každý člověk je Boží dítě, co jsme udělali jednomu, udělali jsme pro Boha. Charita ve své institucionální formě neoddělitelně patří k životu církevního společenství. Zde se již vyžadují profesionální standardy, nemá však chybět již zmíněný pohled víry.

Od devadesátých let Česká katolická charita urazila velký kus cesty. Podle mě je zavedenou součástí sítě sociálních služeb a věřím, že navíc přináší důraz na spirituální povahu a potřeby člověka. Není v tom konkurentem, ale spolupracovníkem všech, kteří se snaží potřebným pomáhat.