Pro návštěvníky jsme měly připravený nejen bohatý program, ale i velmi chutné občerstvení. Představily jsme naše služby, ukázaly zrekonstruované prostory Centra i rehabilitační pomůcky, které si v případě potřeby mohou zapůjčit.

Jako doprovodný program byla lidem představena Canisterapie, prostřednictvím které získali nové informace o jejím průběhu a podmínkách, za jakých ji je možné poskytovat. Pejskem, který se na přednášce podílel, byl Miky plemene Čivava.

Pro návštěvníky byla též přínosná přednáška o všeobecné bezpečnosti, kterou vedl strážmistr městské policie Petr Zlesák a přednáška o požární bezpečnosti, kterou prezentoval podpraporčík Vladislav Tomiška, hasič Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Po přednáškách vždy probíhala živá diskuze o problémech, se kterými se návštěvníci našeho Centra setkali. Všichni zúčastnění měli možnost si nechat vyšetřit zrak pí. Kadlecovou, která provádí screening zraku u dětí.

Po celý den se mohli všichni návštěvníci občerstvit různými dobrotami. Připravené jsme měly listové záviny, různé druhy jednohubek, zákusky, obloženou mísu a ovoce. Těchto dobrot se nám dostalo mimo jiné i díky přispění sponzorů. Zákusky pro nás sponzorským darem připravily žákyně ze SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi, obloženou mísou nás obdaroval bufet Eva a uzeninu nám zdarma poskytlo uzenářství Švanda. Velký dík patří také firmě Sachatrade, která nám poskytla aquabar se zásobníky pitné vody. Všem sponzorům moc děkujeme.

Velkým potěšením pro nás bylo zjištění, že nás navštívilo během dne celkem 68 lidiček, mezi kterými byli nejen naši klienti a další veřejnost ale také místostarostové města Chrudimě pan JUDr. Miroslav Tejkl a Roman Málek, poslanec pan Ing. Miroslav Váňa, dále zástupci Sociálního odboru a komunálního plánování, zástupci organizací Jitřenka, Centrum J. J. Pestalozzi, Amalthea, Tyflocentrum, Střední zdravotnické školy v Chrudimi, Centra sociálních služeb a pomoci a pan Švadlenka, pí. Koukalová a pan Mgr. Miloš Sládek, kteří působí v našem Centru.

Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast a sponzorům za podporu, neboť jen tak jsme mohli všichni strávit krásný slunečný den ve skvělé atmosféře, o čem svědčí i úsměvy návštěvníků zachycené na fotografiích. Věříme, že i Vám se u nás líbilo a těšíme se na další setkání s Vámi.

Pracovnice centra Ing. Markéta Divišová a Mgr. Eva Tomišková