Křesťanská mládež Církve adventistů ve spolupráci s Klubem Pathfinder, humanitární organizací ADRA, Maranatha o.s. a dalšími pořádají ve čtvrtek 19. srpna 2010 Den pro Chrudim.

Celý den bude cca 300 mladých lidí z Čech, Moravy a Slovenska, kteří budou tento srpnový týden trávit v nedalekém konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Trhové Kamenice, pomáhat na různých místech v Chrudimi a okolí. Svůj čas budou věnovat různým veřejně prospěšným aktivitám jako je:

* uklízení veřejných prostranství
* pomoc v přilehlých rekreačních lesích
* programy a pomoc v dětských domovech
* domech s pečovatelskou službou
* hospici
* centru sociálních služeb a pomoci
* v chrudimské nemocnici
* v mateřských školách
* v domě dětí a mládeže a další
* během dne budete rovněž moci potkávat v ulicích netradiční „živé sochy“

V odpoledních hodinách bude na náměstí svoji činnost prezentovat ve stáncích řada neziskových a humanitárních organizací z Chrudimi, okolí i celé ČR (např. humanitární organizace ADRA, Amalthea, o.s., Český červený kříž - oblastní spolek Chrudim, Denní centrum Svítání, o.p.s., o.s. Život a zdraví, Country Life, Domov sociálních služeb Slatiňany, Klub Pathfinder a další).

Od 15.00 hod. začne rovněž na Resselově náměstí program, jehož moderaci přislíbil Aleš Juchelka.

V rámci programu proběhne minikoncert různých skupin, vystoupení dalších VIP osobností, představení činnosti jednotlivých vystavovatelů a prezentace TV pořadu „Za obzorem“.

Jako vyvrcholení programu bude pokus o zápis do České knihy rekordů s rekordem nesoucím název „rozezvučme město“. Celý den se bude nést v humanitárním duchu pomoci a informovanosti o veřejně prospěšných organizacích. Program na náměstí bude trvat cca do 17.30 hod.
Po samotném „Dni pro Chrudim“ bude pro Vás připravena nabídka následných aktivit, které budou v Chrudimi probíhat i po skončení celé akce.