V chrudimském Městském parku se včera za pořadatelství Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim uskutečnil nabitý program Dne s Jitřenkou.
Zaměstnanci Denního stacionáře Jitřenka tady za spolupráce ZŠ U Stadionu, Obchodní akademie, Ekocentra Zelený dům, Českého červeného kříže, Chrudimské besedy a Dětského dopravního hřiště, připravili pro všechny návštěvníky řadu zábavných a sportovních disciplín. Děti poměřovaly své síly a dovednosti například ve slalomu na koloběžce, hodu na cíl nebo ve skoku do dálky z místa.

„Den s Jitřenkou pořádáme jednou za rok, vesměs pro děti z mateřských škol a z nižších ročníků základních škol. Je to vlastně takové rozloučení se školním rokem, na které si zveme i kamarády z jiných sociálních zařízení," připomíná Leona Krejcarová, pracovnice v sociálních službách, která zajišťuje aktivizační programy v denním stacionáři Jitřenka. „Smyslem akce je především setkávání a vzájemné poznávání klientů sociálních zařízení s dětmi z normálních škol, které pomáhají zajišťovat i děti z vyšších ročníků základních škol nebo ze škol středních. Na stanovištích tak můžete potkat starší žáky ze ZŠ U Stadionu nebo studenty Obchodní akademie Chrudim. Ohlasy na Den s Jitřenkou jsou dobré, protože školy, které se akce zúčastnily, se vracejí i v dalších ročnících," upozornila Leona Krejcarová.

Zatímco se dospělí starali, menší děti střídaly jedno stanoviště za druhým. Hlídali si přitom listy papíru s rozpisem jednotlivých soutěží, na nichž jim utěšeně přibývala razítka potvrzující úspěšné zdolání předepsaných úkolů. Aby ne, vždyť vyplněné listy byly předpokladem pro získání malé závěrečné odměny.

„Byl jsem tu už loni a dnes se mi tu taky moc líbí. Mám za sebou kuželky, hod míčem na koš, připínání kolíčků na šňůru, skok z místa i kácení plastových soudků. Nejvíc se mi ale líbilo skákání přes švihadlo," svěřil se sedmiletý Mikuláš Havlík, žák druhé třídy chrudimské 'základky' na Školním náměstí.