Záštitu nad akcí převzal radní Pardubického kraje Ladislav Valtr a starosta města Chrudimi Petr Řezníček.

Chrudimská nemocnice, město Chrudim, projekt Zdravé město a agentura MA 21, tedy již tradiční organizátoři chrudimského Dne zdraví, si pro návštěvníky nemocničního areálu znovu připravili bohatý program. V rámci prevence si budou moci návštěvníci poslechnout rady a tipy zaměřené na správnou výživu a změřit si hladinu cholesterolu či BMI. Dále bude k dispozici poradna očkování nebo projekt BELLIS od Aliance žen s rakovinou prsu a mnoho dalších užitečných a zajímavých věcí. „Zdraví, jak víme, je to nejcennější, co člověk má. Dny zdraví jsou tu od toho, aby se návštěvníci s nemocnicí seznámili i v jiném světle, než jen z pozice pacienta, který dovnitř vchází s problémem,“ uvedla ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková.

I letos dojde v rámci akce k předání šeku od Elektrárny Opatovice, v 11.30 předají zástupci EOP šek ve výši 300 000 korun, který bude využit k nákupu TELEMETRIE pro sedm lůžek na interní JIP Chrudimské nemocnice. „Jedná se o systém vzdáleného monitorování EKG tak, aby bylo možné sledovat i pacienty, které přímo nevidíme. Cílem je odhalení srdečních arytmií či jiných poruch, které se projevují pouze občas a nemusí být při jednotlivém záznamu EKG zachyceny. Proto pacienty na lůžkách sledujeme delší dobu trvale, což významným způsobem zvyšuje šanci na záchyt takovýchto abnormit. Přístroj dále umožní sledování pacientů s jinými onemocněními srdce, například po infarktu či plicní embolii. I ta mohou být komplikována náhlým rozvojem srdečních arytmií, které pokud na ně není včas reagováno, mohou být až smrtelné. Obnova a současně rozšíření stávajícího systému tedy výrazným způsobem zkvalitní a rozšíří péči o kardiologické pacienty,“ upřesnil náměstek léčebné péče Chrudimské nemocnice Tomáš Tomek.

Nemocnice Pardubického kraje pořádá dny otevřených dveří svých zařízení pravidelně. „Stejně jako v dalších krajských nemocnicích má Den zdraví v Chrudimské nemocnici především nabádat k péči o své zdraví a předcházení nemocí a závažných onemocnění pomocí preventivních vyšetření. Zdraví je to nejcennější, co každý z nás má, a proto je prevence velmi důležitá. Chceme také ukázat, že v našich zařízeních pracují odborníci, kteří se o pacienta umí dobře postarat. Nikdo z nás do nemocnic nechodí rád, ale my i pomocí investic a rozvoje zařízení chceme, aby lidé věděli, že pokud se do nemocnice dostanou, bude jim poskytnuta profesionální a maximální možná péče,“ uvedl pardubický krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Běh naděje

Ke Dni zdraví patří už neodmyslitelně i Běh naděje, který se poběží od 9.30 do 14.00 hodin. Účelem běhu je udělat něco pro své zdraví, získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny a vyjádření solidarity s nemocnými. Trať je možné absolvovat podle vlastních sil, vedle chůze a běhu také třeba na invalidním vozíku, na kole, s kočárkem, se psem a podobně. „Běhu se pravidelně účastní okolo osmi stovek účastníků, převážně dětí a žáků z chrudimských škol. Doprovodný program vždy zajišťují organizace, které s městem Chrudim pravidelně spolupracují. Víme, že děti trpí nedostatkem pohybu a obezita už v útlém věku není cizím pojmem. Proto se je i touto akcí snažíme motivovat k pohybu a doprovodný program je tomu i tak přizpůsoben,“ sdělil starosta Chrudimi Petr Řezníček. Šárka Trunečková, koordinátorka Projektu Zdravé město, ještě doplňuje: „Zdraví našich obyvatel nám není lhostejné. Jako jedno z mála měst máme pro oblast zdraví zpracován strategický a koncepční dokument – Zdravotní plán. Preventivními aktivitami a dílčími projekty se ho tak snažíme postupně naplňovat. Proto si v této rovině velice vážíme spolupráce s Chrudimskou nemocnicí.“

(tz)