Program Dne zdraví byl v poledne slavnostně zahájen za účasti ředitele nemocnice Vladimíra Kučery, starosty města Petra Řezníčka a dalších hostů.

Již od rána přitom probíhaly prohlídky nemocnice s odborným průvodcem a zájemci z řad příchozích absolvovali také nabízená bezplatná vyšetření v podobě měření tělesných hodnot, anonymních odběrů krve pro otestování na HIV, měřil se také cholesterol, glykémie, nádorový marker na prostatu (PSA), zjišťovaly se krevní skupiny a chybět nemohlo ani měření krevního tlaku.

Dny zdraví v ChrudimiZdroj: Marek Nečina

NA ZAHRADĚ SE BĚHALO

Připraveny byly rovněž četné tematické bloky zaměřené například na výživu, dentální hygienu, hygienu rukou, odvykání kouření, prevenci úrazů nebo na prevenci onkologických onemocnění – například v podobě samovyšetření prsů a varlat. A kdo měl zájem, ten mohl na Dni zdraví získat také informace k problematice pěstounství nebo mohl absolvovat různé zážitkové bloky.

Nemocniční zahrada po celý den patřila Běhu naděje, humanitární akci na podporu prevence onkologických onemocnění a nechyběly tu ani venkovní workshopy, při nichž se děti učily základům první pomoci.

Den zdraví zhodnotil už v jeho průběhu předseda místní organizace Českého Červeného kříže Vratislav Příhoda: „Jsem z této akce nadšen, jelikož jde o skvělou příležitost, jak se lidé mohou dozvědět jak něco o první pomoci, tak obecně o zdravém životním stylu nebo třeba i o dalších aktivitách Chrudimské nemocnice."

Dny zdraví v ChrudimiZdroj: Marek Nečina