Nyní budou výsledky setkání ověřeny pomocí širší ankety, do níž se mohou zapojit všichni obyvatelé města.

Hlasovat o problémech mohou pomocí anketních lístků, které najdou v dubnovém vydání Chrudimského zpravodaje, dále pomocí SMS ve tvaru A14 mezera 1. odpověď mezera 2. odpověď na 469 657 111, a také elektronického formuláře.