Kolem jednotlivých stolů se sesedli všichni ti, kteří mají co říci například k problémům ve zdravotnictví, školství, sociální péči, nechyběli však ani odborníci na dopravu, sport nebo bezpečnost ve městě.

Úvodního slova se chopil místostarosta Petr Řezníček, jenž Chrudimáky seznámil s dosaženými výsledky i s perspektivou dalšího vývoje.

„První a nejzásadnější problém se týká zřízení silničního obchvatu města. Náklady na vybudování obchvatu představují okolo 1,5 miliardy korun a rozhodnutí o této částce neleží na městě. V průběhu posledního roku jsme absolvovali několik jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury a ministerstva dopravy. Za úspěch můžeme považovat, že pro letošní rok je připraveno 20 milionů korun na archeologický průzkum budoucího staveniště a v chystaném rozpočtu na rok 2011 je zahrnuta předpokládaná částka na stavební práce ve výši 500 milionů korun,“ připomněl Řezníček.

Mezi nedořešenými problémy jmenoval místostarosta například i chystaný převod areálu TJ Sokol a letního stadionu AFK. Připomněl, že radnici vůle k převzetí nechybí. V prvním případě prozatím couvli Sokolové, město s nimi ale bude dál jednat. V případě AFK představují překážku blokace převodů majetku kvůli některým v minulosti uděleným dotacím.

Mezi priority zařadil Řezníček také zachování všech dosavadních lékařských oborů v chrudimské nemocnici, což bude i do budoucna nutné řešit v součinnosti s Pardubickým krajem.

Místostarosta hovořil také o sociální oblasti, kde zmínil záměr města na vybudování domova pro seniory.

V Muzeu se pak diskutovalo až do večera. Škoda jen, že debatérů z řad veřejnosti nedorazilo přece jen o něco víc.