„Spolupracujeme s detašovaným pracovištěm této společnosti, jež sídlí v Pardubicích. Kromě výměnného injekčního programu poskytuje i poradenství ke snižování rizik spojených s užíváním drog. Dokáže zprostředkovat specializované sociální a zdravotní služby. Její ambulantní centrum je zařízení, jež uživatele drog motivuje ke změně směrem k abstinenci,“ vysvětluje Radka Pochobradská.

Chrudimské oddělení prevence kriminality pořádá pro mládež besedy, jež už mají svou tradici. Pracovník oddělení Zdeněk Jirásek navštěvuje základní, střední a speciální školy na celém Chrudimsku.

„ Běžně za rok stihne skoro čtyřicet přednášek. Besedy o drogách jsou v rámci naší nabídky preventivních akcí pro školy. Stává se, že na základě přednášky nakontaktují žáci či studenti kolegu s tím, že mají s drogami zkušenost a potřebují pomoc. Jde v průměru o jednoho žáka za měsíc. Možnost mají s ním hovořit telefonicky nebo e–mailem. Potom se každý případ řeší individuálně,“ pokračuje preventistka kriminality. Pokud rodiče zjistí u svého dítěte požívání drog, pracovníci oddělení prevence kriminality se jim budou snažit pomoci a odkážou je na odborníky se zaměřením na tuto problematiku.

Prevence drogové závislosti je velice důležitá, proto se konají pravidelné besedy nebo kulturní akce, které mají na problém jednoznačně ukázat. Jednou z nich byl hudební festival Chrudim sobě. Konal se na Resselově náměstí. Jeho pořadatelé jeho prostřednictvím ukázali divákům a kolemjdoucím, jak lze smysluplně trávit volný čas. „Jeho podtitulem bylo poselství – vydržíme deset dní bez alkoholu, cigaret a drog.