Hravou formou se dozvědí, kterých potravin by měly jíst co nejvíce a kterých se vyvarovat. Bude s nimi hovořit lékařka dětské léčebny v Poděbradech Věra Drozdová.

Podle průzkumu mají stravovací preference českých dětí ve věku 12-15 let z hlediska zdravé výživy daleko k ideálu. Mezi jejich oblíbenými jídly je hodně moučných, masitých a sladkých pokrmů. Alarmující je zejména velká obliba sladkých limonád. Značná část dětí vynechává snídaně a polévky k obědu. Žalostná je obliba ryb a luštěnin a o moc lépe na tom nejsou u žáků druhého stupně základních škol ani ovoce a zelenina.

Zároveň jsou děti v oblasti zdravé výživy velmi přístupné osvětě. U skupiny účastníků průzkumu, kteří vyplňovali dotazník po skončení osvětové přednášky Obezita není náhoda, došlo v řadě případů k výraznému posunu preferencí směrem k zásadám zdravé výživy.

Zejména se to týká velkého poklesu deklarované obliby sladkých limonád a zvýšení preference vody jako hlavního nápoje, zvýšení volby pokrmů z drůbeže a ryb jako hlavního denního jídla a snížení obliby sladkých jídel.

(red)