Dopolední program se odehrál na Základně. Velkým překvapením pro všechny návštěvníky byl již počátek exkurze, kdy mohli vidět pilota na trenažéru (odpovídajícímu letadlu L-159) v akci, navíc si řada z nich mohla sama nanečisto vyzkoušet, jaké to je, proletět se ve výšce tisíc metrů nad východními Čechami.

Po trenažéru následovala Stanice biologické ochrany letiště s představením místních dravců, kteří chrání lety pomocí plašení zvířat, která se pohybují po letišti. Předposlední zastávkou byla hasičská stanice letiště a na závěr největší tahák pro všechny přítomné – stíhačky. Měli jsme možnost na vlastní oči vidět a dokonce nahlédnout do kokpitu nejen L-159, ale i nového gripenu.

Po skončení exkurze se třída i klienti vydali do města, kde si mohl každý zajít na oběd a prohlédnout si historické centrum Čáslavi; zaujala nás především impozantní radnice a dochované zbytky městského opevnění.

ZŠ Ležáků a FOKUS Vysočina jsou již tradičními partnery – a to nejen při realizaci společných výletů pro žáky a klienty, ale i dalších společných programů (vánoční besídka, prodej výrobků chráněných dílen atd.). FOKUS Vysočina je neziskovou organizací, která se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním; právě spolupráce se ZŠ Ležáků je jedním z kroků, které napomáhají integraci klientů do společnosti a destigmatizaci duševních poruch v očích veřejnosti.


Adéla Zrzavá,
sociální pracovnice