Terénní sociální pracovníci se snaží domluvit s věřiteli na splátkových kalendářích a vyjednat s nimi alespoň minimální splátky, ne vždy to je ale možné. „Pokud na splátky věřitelé nepřistoupí, snažíme se zastavovat exekuce pro nemajetnost, aby klientům nenarůstaly úroky a nezvyšoval se jim tak jejich už tak dost vysoký dluh," informuje Martina Švadlenková ze Šance pro Tebe, koordinátorka terénních pracovníků v chrudimské oblasti.

Změnit vzorec

Práce sociálních pracovníků na ubytovně není jenom o tom, zastavit dluhy. Jejím hlavním cílem je změnit pro mnohé rodiny zažitý vzorec chování, kdy neřeší budoucnost.

"Snažíme se působit už na děti. Například hospodaření rodiny bylo tématem víkendového pobytu dětí z ubytovny. Je kontinuálně zařazováno do akcí rodin s dětmi a nízkoprahového klubu pro děti a mládež Futur. Snažíme se zároveň klienty směřovat k tomu, že nejdřív musí zajistit příjem rodiny pravidelným zaměstnáním a aktivně řešit dluhy s tím, že si potom mohou najít normální bydlení," dodává Martina Švadlenková.

Je změna obyvatel ubytovny reálná? Diskutujte pod článkem.