Zdá se, že přilákat nejmladší generaci k četbě je v dnešní době počítačů nadlidským výkonem. Páteční Noc s Andersenem, která se odehrála v knihovnách, školách domech dětí, ale ukázala, že nic není ztraceno. Hravou formou lze děti ke knížce přitáhnout a nemusí to být jen Harry Potter.

Navštívili jsme například lukavickou základní a mateřskou školu, kde si Noc s Andersenem přišlo užít devětatřicet dětí. Čekalo na ně společné čtení pohádek, pohádkový kviz, zpívání, malování, tvoření a nocování ve třídách. Každé dítě obdrželo speciální pohádkovou pohlednici s obrázkem Renaty Fučíkové.

Pohádkovou noc si prožili kluci a holčičky také v Prosetíně. „V rámci celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti se nás sešlo sedmdesát, všichni pedagogové a dokonce i paní kuchařky. Všemu předcházely přípravy soutěže družstev na téma Ondřej Sekora jak ve škole, tak v okolních veřejných knihovnách. Deváťáci v rámci hodiny češtiny vypracovali spoustu nápaditých úkolů, připravili rekvizity a doplňky a sami pak byli rozhodčími na jednotlivých stanovištích,“ říká Dana Brdíčková ze ZŠ a MŠ Prosetín.

Aby děti uspěly, musely nastudovat různé informace z knih, být zručné, mít dobrou paměť, ale také umět spolupracovat v týmech, pomoci mladším či slabším spolužákům. Vstupenkou byl hmyzí kostým. „Nad některým jsme žasli, nad některým se zasmáli. Po soutěžní části následovala hostina broučků, kterou nám obětavě připravila vedoucí naší jídelny. Závěr večera patřil hrám a soutěžím s hudbou. Na dobrou noc pak nechyběly i předčítané příběhy. Milá byla návštěva pana starosty i bývalých žáků,“ dodává Dana Brdíčková.