Zúčastnilo se jí 150 žáků I. a II. stupně Základní školy v Prachovicích. Program byl zaměřen v duchu hesla „úraz není náhoda“, neboť každý úraz má své příčiny a nestává se náhodou. Každému úrazu předchází riziková situace, kterou můžeme rozpoznat. Správnou prevencí se dá úrazům předejít. Žáci procházeli stanovišti, kde se věnovali různým druhům úrazů – od dopravy (chodci, cyklisté, spolujezdci) přes úrazy na hřišti, na koupališti, v domácnosti atd. Doprovodný program tvořily neziskové organizace Tyflocentrum Pardubice, ČSOP Chrudim a kreslíř Jan Honza Lušovský.