„V rámci rehabilitační péče se snažíme o to, aby si naši pacienti udrželi maximální možnou kvalitu života, s co nejvyšším možným stupněm nezávislosti. Chceme, aby opět dosáhli osobního uspokojení, měli pocit lidské důstojnosti a měli zájem účastnit se na životě ve společnosti,“ říká ředitel léčebny Václav Volejník a pokračuje:

„V lůžkovém oddělení ošetřovatelské péče máme pacienty, kteří jsou v důsledku dlouhodobého těžkého onemocnění závislí na pomoci a na péči v základních aktivitách každodenního života, jako je oblékání, strava, pohyb po místnosti a hygiena.“

Péče je v Hamzově léčebně poskytována společně se základními zdravotními ošetřovatelskými službami, zaměřenými na ošetřování ran, sledování bolesti, podávání léků a další.