Výchovně rekreačního pobytu v rekreačním středisku Podlesí se zúčastnilo patnáct dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Děti se v rámci výchovné části pobytu zúčastnily pěšího výletu na poutní místo s názvem Čtyři palice, absolvovaly několik tématických aktivit se zaměřením na zimní radovánky a zdokonalení fyzické a psychické kondice.

Byly k tomu ideální podmínky, protože zde bylo dostatek sněhu, na rozdíl od jiných míst Pardubického kraje. V rekreační části pobytu navštívily krytý plavecký bazén, saunu a sehrály turnaj v bowlingu.

Jiří Hrabčuk, manažer prevence kriminality města Hlinska