Zároveň s rehabilitačním přístrojem dostala školka také zbrusu nový masážní stůl. Mateřská škola Svatopluka Čecha již déle než třináct let integruje děti se zdravotním handicapem. V tomto školním roce tráví dětství mezi svými zdravými kamarády osmnáct dětí s různými druhy postižení.

Kompenzační pomůcky jsou finančně velice náročné a přesahují možnosti školky, a proto se Červený kříž rozhodl pomoci. Zřídil veřejnou finanční sbírku, která je určené právě na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro speciální třídu této mateřské školy.

Přístroj v hodnotě téměř 80 000 korun bude sloužit dětem s postižením pohybového aparátu a s kombinovanými vadami.