Vlastníkem statku je občanské sdružení Květná Zahrada, které zde mimo jiné provozuje sociální službu „Dům na půl cesty” pro klienty s různou, nepřiliš povedenou, minulostí.

Děti se v rámci výchovné části pobytu podílely na běžném chodu statku, pomáhaly při úklidu dřeva a krmné řepy, vyzkoušely si práci s domácími zvířaty, jejich ošetřování, ale také např. ruční dojení koz a následnou výrobu pravého kozího sýra. Dále absolvovaly besedu s Mgr. F. Raditschem, předsedou o. s. Květná Zahrada, a to o fungování systému provozu Domu na půl cesty.

V rekreační části pobytu se děti poté zajely podívat na nově rekonstruovaná sportoviště ve Svitavách a navštívily hrad Svojanov, který je nově rekonstruován a nabízí k prohlídce zcela nové interiéry.

Jiří Hrabčuk, manažer prevnce kriminality města Hlinska