Celý týden pod vedením zdravotních klaunů naši dětští pacienti, podle svých schopností a možností, trénují na vystoupení v cirkusovém šapitó. Baví nejen sami sebe, ale na závěr pobaví publikum, zažijí úspěch a jsou právem odměněni potleskem. Myslím si, že v dnešní přetechnizované době je to pro děti i publikum zážitek nevšední, velmi emotivní a zdravotním klaunům patří velký dík", říká MUDr. Lenka Šuglová, primář dětských oddělení Hamzovy léčebny.

Zdravotní klauni v Hamzově léčebně

Letos již šestým rokem se tradičně, začátkem měsíce září ponese ono známé: „Dámy a pánové, přistupte blíže, uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co jste neslyšeli, račte se přesvědčit sami." V týdnu od 12. do 16. září opět po roce přivítáme zdravotní klauny v projektu Cirkus Paciento. Po celý týden budou s dětskými pacienty nacvičovat dovednosti z oblasti žonglování, kouzelnické triky a jiné cirkusové kousky, které pak společně představí při pátečním slavnostním vystoupení.

I letošní Cirkus Paciento využije kouzelného prostředí Hamzova parku a arboreta, protože i tentokrát zdravotní klauni přivezou opravdové cirkusové šapitó. Tentokrát je naše známá dvojice klaunů posílena o další dvojici, takže se dětem bude moci věnovat celá čtveřice, zčásti i během dne. Na své si tak přijdou všichni. Jsme rádi, že zdravotní klauni jsou důležitou součástí léčebného procesu i v Hamzově léčebně.

Jana Zavřelová