Námětem byl příběh, podle kterého získala obec Hrochův Týnec a posléze také zdejší základní škola své jméno. Filmy se tedy nazývají „Jak přišli Hroši do Týnce“. Děti vytvořily scénář, nakreslily postavy a kulisy příběhu, rozstříhaly vše na části, které následně skládaly do obrazů, nafotily je a vkládaly do programu Photo Story 3. Zde vytvořily animace, přidaly anglické titulky, a co bylo podle nich nejzajímavější, namluvily dialogy. Nakonec se podařilo vložit i dobovou hudbu. Při práci na filmu došlo k propojení dovedností získaných v českém a anglickém jazyce, výtvarné, dramatické a hudební výchově a v dějepise. Na tvorbě se podílely všechny děti ze třídy a vznikly celkem 4 filmy.

Projekt je součástí oslav 60. výročí založení školy, které proběhnou 26. 5. 2012. Zde budou filmy prezentovány veřejnosti.

Zástupci tvůrců z řad dětí se také zúčastnili konference e-skills 26. 3. v Obecním domě v Praze, kde své filmy ukázali dětem a učitelům z jiných škol.

Další zajímavou zkušeností pro děti byl rozhovor s televizí Metropol, který děti zvládly na výbornou.

Mgr. Jiřina Macháčková, ZŠ Hrochův Týnec