Vypracoval ji dopravní odborník na základě školní mapy s nebezpečnými místy, kterou žáci vytvořili před prázdninami. Obě školy ze Skutče tak úspěšně ukončily školní projekt podpořený v letošním kole grantového programu Na zelenou Nadace Partnerství.

Děti nejprve zakreslily do připravených mapek svou obvyklou cestu do školy, vyznačily místa, která považovaly za nebezpečná, a popsaly, proč je tak vnímají. Pak vytvořily souhrnnou mapu okolí školy a předaly ji dopravnímu odborníkovi. „Již na jaře děti soutěžily o návrh nejlepšího loga našeho projektu.

Ve spolupráci s městskou policií jsme pak uspořádali cyklozávod zaměřený na správnou výbavu kola a bezpečné chování na ulici. Na podporu šetrné dopravy jsme zpracovali Školní plán mobility a pro žáky dojíždějící na kole jsme nakoupili stojany,“ popisuje obsah projektu ředitelka Radka Červinková .

Dopravní inženýr na základě získaných podkladů zpracoval odbornou studii. Navrhl, jak řešit vytipovaná riziková místa, hlavně nebezpečné okolí žďárecké autobusové zastávky, a celkově prostor v okolí školy z dopravně bezpečnostního hlediska zlepšit. Právě tuto studii žáci předali zástupcům města a policie. Město Skuteč tak získalo kvalifikovaný podklad pro rozhodování o realizaci náročnějších stavebních úprav.

(red)