„Ve městě je to kolem čtyř tisíc dětí. V ostatních spádových pracovištích odhaduji minimálně stejný počet rozhodnutí o odejmutí příspěvků na dítě. V našem regionu činí celkový odhad něco mezi osmi až deseti tisíci dětmi,“ říká Eva Kameníková, vedoucí pracoviště odboru státní sociální podpory. Nárok rodičů na peníze od 1. ledna 2008 vzniká rodičům, kteří mají celkový příjem do 2,4 násobku životního minima. Minulý rok stačila hranice čtyřnásobku.

Příspěvek na nezaopatřené dítě je nyní od 500 korun do 700 Kč za měsíc. Výše se liší pouze podle věku dítěte. Existují jen tři kategorie, podle kterých se určuje výše finančního příspěvku. „Tato dávka je bez náhrady v sociálním systému státu. Rodiče o ni tak fakticky přichází a není ničím nahrazena,“ dodává Kameníková. Zrušení tohoto příspěvku je další z mnoha nepopulárních opatření reformního batohu naší vlády.

V podpoře mladých rodin v EU patříme k průměru. Náš systém je ale zbytečně složitý. Zjednodušení administrativy vždy znamená více prostředků do peněženek občanů, kteří je potřebují.

(sej)