Město patřilo v sobotu dětem, pro něž byl na Resselově náměstí, v Městských sadech a v Parku Republiky připraven opravdu bohatý program.

Dlužno říci, že děti bavily hlavně samy sebe. Od rána se například na pódiu na Resselově náměstí představila řada dětských souborů mateřských škol, jejichž taneční, hudební i pohádková vystoupení lákala stovky diváků. Park Republiky za divadlem zase ovládli indiáni z Palučin, kteří tu dokonce postavili dvě ohromná týpí s ohništěm a nachystali sem pro všechny množství her a soutěží.

Děti proudily i do Pohádkového parku v Městských sadech, který tu pro ně zřídili pořadatelé z DDM Chrudim.