Uskuteční se v areálu dětského dopravního hřiště a v Městském parku. Akce je určena pro malé i velké účastníky. Ti se mohou těšit na soutěže, ukázky činnosti oblastního spolku Českého červeného kříže či Městské policie v Chrudimi. Každý dostane diplom a malou pozornost, občerstvení bude zajištěno.