Děti a rodiče zde předvedli kolem šedesáti masek tradičních pohádkových postav, povolání i moderních hrdinů z amerických filmů. Dětský maškarní rej ve školní tělocvičně s více než desetiletou tradicí má stále stejné rysy: přehlídka kostýmů a dětské soutěže o ceny. Pořadatelé zařadili i hry s hasičskou tématikou, šikovné děti si ale i se složitějšími úkoly věděly rady a některé  nedaly na sobě zapřít, že se ve volném čse účastní místního hasičského kroužku.   (fh)