Doprovodný program výstavy
Cestu do minulosti v regionálním muzeu doprovodí také série přednášek archeologa Jana Frolíka, které se uskuteční jednou za čtrnáct dní vždy ve čtvrtek. První začne 24. září, a to na téma Život a smrt na cestě do minulosti. Poté bude následovat vyprávění o kupcích, řemeslnících a vojácích v průběhu věků a během posledního setkání se posluchači stanou svědky života v pravěké a raně středověké osadě.
Součástí výstavy budou i pravidelné sobotní workshopy, kde si zájemci mohou zkusit výrobu keramiky či šperků, nebo pečení placek. Začíná se 10. října.

Tisíce odkrytých artefaktů zahrnujících více než 7000 let historie osídlení v okolí Chrudimi se postupně ukládaly v depozitářích Regionálního muzea v Chrudimi, které je v ucelené podobě vystaví už tento týden.

Vitríny plné nálezů

Od pátku se v muzeu otevře výstava Cesta do minulosti, na které se návštěvníci budou moci seznámit s výsledky tohoto co do rozsahu ojedinělého výzkumu. Vystaveny zde budou nejvýznamnější objevy dokládající rozmanitý život od starší doby kamenné. Nebudou zde chybět ani modely pravěkých hrobů, keltských pecí, nebo cihlářské dílny.

„Největším překvapením byl asi objev osídlení jordanovské a řivnáčské kultury. Z našeho okresu nemáme mnoho nálezů z této doby s výjimkou Úhřetic a Tuněchod," říká archeolog Regionálního muzea v Chrudimi Jan Musil.

Během několika let se podařilo odkrýt zbytky hrnčířských pecí, které produkovaly velmi kvalitní keramiku, a na výstavě je bude zastupovat zmenšený model.

„Nalezli jsme také pohřebiště lužické kultury, což bylo nějakých 90 žárových hrobů a část pohřebiště únětické kultury ze starší doby bronzové. Většina hrobů byla vyloupena, ale jeden se podařilo odkrýt neporušený, ten bude také prezentován veřejnosti i s bronzovými jehlicemi, náramky a podobně," pokračuje Jan Musil ve výčtu objevů.

Ačkoliv se to v dnešní době nezdá, obchvat Chrudimi není zdaleka první cestou, která v těchto místech vede.

Už od počátku osídlení české kotliny vedly po území dnešní Chrudimi dálkové komunikace spojující Čechy s Moravou. Ať se chtěl poutník vydat na jakoukoliv světovou stranu, musel tudy projít.

Archeologům se podařilo odkrýt frekventovanou středověkou cestu, po níž lidé i zboží putovali od 14. do 17. století. Dokládají to nálezy různých knoflíků, podkov, mincí, dokonce i jedné zachovalé sekery, prostě věcí, které se během putování snadno ztratí. Ty ležely v zemi doslova jako historický sendvič.

Středověké hroby

Poslední objev učinili archeologové letos v létě, kdy se jim v Dašické ulici podařilo odkrýt část sídliště lengyelské kultury, která se datuje na přelom mladší a pozdní doby kamenné.

„Objevili jsme také pozůstatky raně středověkého pohřebiště s nějakými šesti zachovanými jedinci různého stáří, kteří leželi v řadě za sebou. Je to zatím jediné moderně prozkoumané pohřebiště na okrese Chrudim," dodává Jan Musil.

Nálezy z vykopávek před hotelem Bohemia či za kostelem u náměstí se na aktuální výstavě neobjeví, neboť patří do jiného výzkumu.