Zdejší starosta Miroslav Žítek s místostarostkou Hanou Culkovou informovali diplomatického hosta o práci samosprávy nebo o činnosti spolků, zvláště v oblasti kultury a sportu. Hovořilo se i o některých problémech malých sídel. „Byla to příjemná návštěva, uskutečněná na pozvání Levicového klubu žen z Pardubic. Paní Montalvo viděla, že v životě města nehraje politická příslušnost vlastně žádnou roli,“ dodává starosta.