Tak vypadala dvoudenní mezinárodní odborná konference nazvaná Dítě v pěstounské péči v kongresovém centru Jezerka, kam se v úterý 1. června sjelo 160 sociálních pracovníků z Česka i zahraničí. Kraje při transformaci spolupracují, Pardubický kraj pokročil nejdále, a to díky radnímu Miloslavu Macelovi.

„Situace v oblasti sociálně právní ochrany dětí v České republice není příliš optimistická. Jsme kritizování za porušování Úmluvy o právech dítěte. Máme příliš mnoho dětí v ústavní péči. Pěstounská péče je jednou z cest, jak dosáhnout v této oblasti zlepšení," uvedl radní Macela, který pozval renomované odborníky, aby účastníky seznámili se zahraničními zkušenostmi. „Usilujeme o to, aby se sjednotila filozofie všech českých rezortů, které mají na starosti péči o děti,“ dodal.

Zahraniční odborníci hovořili o mezinárodním právu a přípravě reformy péče o ohrožené děti. Britský model představil John Page. Přednášku o profesionální pěstounské péči si připravila Dana Žilinčíková z občanské sdružení Návrat Bánská Bystrica. S francouzským systémem seznámila účastníky Ivanka Šimek – Lefeuve.

Náměstek ministra práce sociálních věcí Marián Hošek přiblížil nové pojetí pěstounské péče v České republice v souvislosti s Národním akčním plánem.

Právě z tohoto dokumentu vychází transformace pěstounské péče, která prochází významnými změnami. Zamýšlí se i nad tím, jak pokračovat v osvětě i v jiné než standardní rodičovské péči.

„Měli jsme pocit, že se ocitáme na kruhovém objezdu, o něco se snažíme, ale stále narážíme na různé překážky a vracíme zase zpět. Věřím, že teď vyjedeme správným směrem a že se přiřadíme k ostatním zemím, které se věnují transformaci,“ vyjádřil radní Macela naději, že se Česká republika vydá správnou a vyzkoušenou cestou.

Odbornou konferenci Dítě v pěstounské péči upořádal Pardubický kraj ve dnech 1. a 2. června 2010. Záštitu nad ní převzal ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka.

(mag)