Jedna dlaždice bude umístěna na náměstí U Vodárny, další se stane součástí chodníku před hotelem Alfa v ulici Čs. partyzánů a třetí kamenný prvek se objeví v chodníku na Tylově nábřeží.

Jde o celoevropský projekt, známý například z Polska (dlaždice na snímku). V Chrudimi se s ním na radnici obrátila společnost Vodní zdroje Chrudim, která k jeho realizaci potřebovala souhlas města.

„Aplikace nabídne tři prokliky. Jeden nás vrátí do roku 1882, kdy v Chrudimi řádily velké povodně. Druhý proklik zobrazí hranici stoleté vody, což je čára, s níž musí město pracovat v rámci svých povodňových plánů a při tvorbě dalších dokumentů. Třetí proklik pak zobrazí hypotetickou situací, která by nastala po protržení Sečské přehrady,“ vysvětluje Jan Doucek ze společnosti Vodní zdroje Chrudim. V těchto dnech je příslušná aplikace dolaďována. Samotné dlaždice budou rozmístěny zhruba v polovině června.