Jde o poplatky za odpad a psa, u kterých byla splatnost v březnu a dubnu. Kdo patřičnou částku uhradí do konce roku, vyhne se nepopulárnímu vyměření nedoplatku platebním výměrem, což provází navýšení částky o padesát procent.