V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetezec nejen s drogistickýcm zbožím svým zákazníkm pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazníci slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva miliony korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o fininační dar v minimální výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

V našem okrese se přihlásily tyto domovy a organizace. Jejich názva a adresy najdete níže. Abyste mohli co nejlépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu rovněž přikládáme.

Hlasovat můžete v anketě na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu ze srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.

Okres Chrudim

1) Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

Učíme se od sebe po celý život

Učíme se od sebe po celý život - děti od dospělých, ale i senioři od  dětí. Cílem našeho projektu je propojit dva světy - svět dětí a svět seniorů. Co v dnešní době mohou děti školního věku (8. - 9. třída ZŠ) učit seniory, kteří dovršili osmou či devátou dekádu? Je to vhled do světa nových technologií a učení se, jak nové technologie používat. Cílem získaných dovedností je usnadnit a zpřístupnit našim seniorům komunikaci zejména s rodinnými příslušníky a přáteli, kteří se z důvodů velké vzdálenosti od místa bydliště a domova seniorů nemohou často navštěvovat. Jsme si jisti, že tímto krokem dojde k posílení vzájemných rodinných vztahů díky komunikaci přes internet, Facebook a sociální sítě. Děti kromě těchto dovedností a znalostí naučí seniory získávat informace přes internetové vyhledávače o dění ve městě, okolí, o životě v České republice. Naši senioři předají své vzpomínky z dětství a mládí uložené v paměti dětem, které pochází z mikroregionu  Hlinecka. Smyslem je umožnit dětem zažít si vyprávění člověka, který se narodil v minulém století, o způsobu života na venkově, tradicích a zvyklostech v regionu, doplněného skutečnými fotografiemi, pracovními pomůckami, dobovými věcmi.

2) Domov seniorů Seč, s.r.o., Seč 526

Zpívánky a jiné radovánky

Setkávání dětí z MŠ Seč s klienty Domova seniorů Seč při společném zpívání a hraní na hudební nástroje, při výrobě velikonočních perníčků a dekorací, soutěžích. Společné poznávání ptactva, které každoročně vidíme na našich zahradách nebo v zimě na našich krmítkách. Vyprávění o životě ptáků, výroba a barvení ptáčků z modelovací hmoty, postupný sběr a sušení rostlin, které lze na pozdní podzim a v zimě použít pro přikrmování přezimujícího ptactva. Pěstování těchto rostlin na záhoncích v MŠ a DS. Výroba krmítek pro MŠ a DS pro pozorování a zakrmování. Celoroční projekt spolupráce.

3) Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim

Keramická dílna

Jsme Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. v Chrudimi. Poskytujeme pobytové sociální služby (domov seniorů, domov se zvláštním  režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu). Už šestým rokem úspěšně „propojujeme generace“, spolupracujeme s Mateřskou školkou Strojařů a Domem dětí a mládeže v Chrudimi. Naše spolupráce je orientována na pořádání společných akcí, jako jsou výtvarná a keramická dílna, sportovní hry, taneční a pěvecká vystoupení. Setkáváme se pravidelně čtyřikrát ročně. V rámci keramické dílny probíhá činnost tak, že DDM nám zajistí materiál, který se dopraví do naší provozovny, vytvořené výrobky se musí dopravit do DDM k vypálení a pak zase zpět do naší provozovny ke konečné úpravě. Tuto spolupráci bychom chtěli zefektivnit a dále rozvíjet, a proto jsme v rámci naší provozovny vyčlenili prostor, ve kterém bychom
chtěli vybudovat vlastní keramickou dílnu.