To se uskuteční v prostorách Muzea Chrudim od 17 hodin. Zde budou za přítomnosti hostů oceněni dárci krve z Chrudimě a okolí za 40 a 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Slavnostní setkání bude obohaceno o kulturní program a zakončeno drobným občerstvením.

Český červený kříž uděluje bezpříspěvkovým dárcům krve tyto vyznamenání:

10 odběrů Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského

20 odběrů Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského

40 odběrů Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského

80 odběrů Zlatý kříž ČČK 3. třídy

120 odběrů Zlatý kříž ČČK 2. třídy

160 odběrů Zlatý kříž ČČK 1. třídy

250 odběrů Plaketa ČČK Dar krve dar života

Oblastní spolek ČČK Chrudim v roce 2014 celkem předá 49 zlatých, 101 stříbrných, a 128 bronzových plaket a 16 Zlatých křížů ČČK 3. třídy.

Pro účely oceňování bezpříspěvkových dárců krve se odběry krve a jejích složek započítají takto:

odběr plné krve -  jako 1 odběr

odběr krevních složek, při němž nejsou odebírány červené krvinky ani krevní destičky - jako 1 odběr

odběr krevních složek, při němž jsou odebírány červené krvinky nebo krevní destičky - jako 1 odběr za každou TU červených krvinek nebo krevních destiček; odběr se hodnotí nejvýše jako dva odběry. (vp)